Idea Kongresu

Kongres Młodej Socjologii to ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa skierowana do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów, zajmujących się tematyką socjologiczną lub z nią powiązanych. Ideą Kongresu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, a także integracja młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych.

Kongres Młodej Socjologii to kilkadziesiąt wystąpień o tematyce zogniskowanej wokół ponowoczesności, którą charakteryzują między innymi takie zjawiska jak indywidualizm, konsumpcjonizm, globalizacja, glokalizacja, nowe formy życia wspólnotowego, nowe ruchy społeczne, wzrost nierówności społecznych, zróżnicowanie kulturowe i wiele, wiele innych. Wystąpienia te obejmują zagadnienia, które aktualnie zajmują młode pokolenie badaczy i badaczek, i związane są z socjologią lub naukami pokrewnymi. Poruszana tematyka dotyczy problemów społecznych, od krytycznej analizy tego co dzieje się w życiu społeczno-politycznym Polski i świata, przez opisy antropologiczne, refleksje nad globalną wioską i nowoczesną pracą socjalną, aż po doświadczenia, problemy metodologiczne, na które natknęli się nasi koledzy i koleżanki prowadząc swoje badania.

Podczas dwóch dni Kongresu młodzi badacze i badaczki społeczni(ne) mają okazję wysłuchać ciekawych referatów, podyskutować, ale przede wszystkim nawiązać kontakty, które później owocują trwałą współpracą studentów i studentek z wielu ośrodków akademickich w całej Polsce.