Idea KongresuKongres Młodej Socjologii to ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa skierowana do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów, zajmujących się tematyką socjologiczną lub z nią powiązaną. Ideą Kongresu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, a także integracja młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych.

Kongres Młodej Socjologii to kilkadziesiąt wystąpień o bardzo różnorodnej tematyce zogniskowanych wokół siedmiu paneli tematycznych obejmujących zagadnienia, które aktualnie zajmują młode pokolenie badaczy i badaczek aspektów, związanych z socjologią lub naukami pokrewnymi. Wystąpienia dotyczą szerokiej problematyki społecznej, od krytycznej analizy tego co dzieje się w życiu społeczno-politycznym Polski i świata, przez opisy antropologiczne, refleksje nad globalną wioską i nowoczesną pracą socjalną, aż po doświadczenia, problemy metodologiczne, na które natknęli się nasi koledzy prowadząc swoje badania.

Podczas dwóch dni Kongresu młodzi badacze i badaczki społeczni(ne) mają okazję wysłuchać ciekawych referatów, podyskutować, ale przede wszystkim nawiązać kontakty, które później owocują trwałą współpracą studentów i studentek z wielu ośrodków akademickich w całej Polsce.