Antropologia społeczna

 

Antropologia społeczna szczególnie ceni sobie możliwość spojrzenia na wrażliwe kwestie zrozumienia  szybko zmieniających się subiektywnych rzeczywistości. Badania w tej dziedzinie pozwalają na głębsze i doskonalsze zrozumienie kluczowych koncepcji nauk społecznych (np. gender, relatywizm, kultura, tradycja).

Zapraszamy wszystkich badaczy i badaczki do nadsyłania prac odwołujących się do dorobku naukowego antropologii społecznej, ale zajmujących się nowymi stylami życia, symbolicznymi praktykami i materialnymi uwarunkowaniami kultury.

Panel obejmuje między innymi tematykę kolektywnych akcji politycznych i wspólnych tożsamości, lokalnych i ponadpaństwych form nierówności, aktualne, lecz zmieniające się, znaczenie pokrewieństwa (politycznego, strukturalnego, symbolicznego), znaczenie religii i ich instytucji w zglobalizowanym i pełnym konfliktów świecie, szeroką tematykę ciała i cielesności człowieka, kwestie dotykające zagadnień związanych ze zdrowiem i praktykami medycznymi, koncepcje natury i związki między światem naturalnym i ludzkimi społeczeństwami, różnorodność systemów normatywnych, języki, wpływ technologii, czy zależności między pożywieniem a różnymi płaszczyznami życia społecznego.