Badania społeczne

 

Rola metod ilościowych i jakościowych w badaniu zjawisk społecznych

Człowiek od zawsze interesował się światem, w którym żyje. Wiele pytań pozostawało jednak bez odpowiedzi z racji braku odpowiednich narzędzi, które umożliwiałyby ich udzielenie. Dziś wiemy, że dobrze zaprojektowane badanie ilościowe daje szansę poznania opinii i zależności, które funkcjonują w społeczeństwie w stopniu niegdyś nieosiągalnym. Zanim jednak przystąpimy do badania musimy zastanowić się nad wieloma kwestiami. Jak dobrze zaprojektować badanie ilościowe? Jak przygotować dobry plan analizy? Jak poprawić reprezentatywność próby? Jak dobierać wskaźniki, aby otrzymywać jasne odpowiedź na pytania badawcze? Czy badania ilościowe ograniczają się do sondażu? Jak łączyć podejście ilościowe i jakościowe? Jakie podejścia analityczne i techniki statystyczne zastosować? Wszystkich, którzy chcą udzielić własnych odpowiedzi na nakreślone powyżej pytania zapraszamy do prezentacji swoich przemyśleń – czyli Waszych badań, analiz i ciekawych pomysłów.

Badania jakościowe natomiast odgrywają niezwykle istotną rolę nie tylko na polu badań społecznych, ale także marketingowych. Szeroki wachlarz dostępnych metod badań jakościowych otwiera przed badaczami szereg nowych możliwości bardziej wnikliwego opisania i przede wszystkim zrozumienia osób, które zostają poddane badaniu. Z tego powodu konflikt podejść badawczych: ilościowych z jakościowymi coraz częściej jest zastępowany stanowiskami kompromisowymi, które postulują wzajemną komplementarność. Czy metody jakościowe istotnie są godną alternatywą dla badań ilościowych? Kiedy jakościowe podejście do problemu jest niezastąpione? Jak dobrze realizować badania jakościowe? Jakie pułapki czyhają na badacza jakościowego? Jak gwarantować trafność i rzetelność w badaniach jakościowych? Jak prawidłowo analizować dane i prezentować wyniki z badań jakościowych?

Badania ewaluacyjne w praktyce

Termin „ewaluacja” coraz częściej pojawia się w słownikach badaczy społecznych. Ewaluacja jest obecnie jednym z wymogów rozporządzania funduszami strukturalnymi, a także podkreślana jest jej kluczowa rola w procesie zarządzania programami publicznymi. Liczba i skala badań ewaluacyjnych rośnie wręcz lawinowo. Z tego powodu warto przyjrzeć się przyczynom i formom tego procesu. Jak zaprojektować dobre i użyteczne badanie ewaluacyjne? Jaki typ ewaluacji zastosować: ewaluację ex-ante, on-going czy może ex-post? Czy można mieć alternatywne podejście do ewaluacji? Jak połączyć ewaluację z partycypacją stron? Jak w praktyce mierzyć kryteria dobrej ewaluacji? Jak zachować niezależność wyników badania od zlecającego?