Gender studies

 

Płeć określa się jako funkcjonujący w kulturze konstrukt, który definiowany jest jako społeczne, kulturowe i psychologiczne znaczenie narzucane płci biologicznej i obejmuję wszystko to, co poza cechami biologicznymi wiąże się z przynależnością do określonej płci. W związku z tym kobiecość i męskość wynikają z praktyk kulturowych danego społeczeństwa, pod którego wpływem jednostki dostosowują się do tego co jest uznawane za męskie. Gender to dynamiczna koncepcja społeczna, stale ulegająca przemianom. Badaczki i badacze stale określają procesy i mechanizmy rządzące tym konstruktem.

Celem panelu jest interdyscyplinarna refleksja nad płcią kulturową oraz wszystkimi aspektami związanymi z tym zagadnieniem. Referaty dotyczyć mogą szeroko rozumianego kulturowo-społecznego charakteru norm płci, ich relacji, czy mechanizmów konstrukcji płci. Proponujemy, by w perspektywie feministycznej ująć takie zagadnienia jak: prawa kobiet i osób LGBTQ+, równouprawnienie, kultura gwałtu, męskość i kobiecość, czy stereotypy dotyczące płci.