Komunikacja społeczna

 

Wymiana informacji jest nieodłącznym elementem życia. Badania prowadzone na temat procesów, wchodzących w skład tej wymiany, pomagają nam lepiej zrozumieć jej naturę i przebieg. Komunikacja, bez względu na to, czy odbywa się pomiędzy jednostkami, grupami czy instytucjami, w znaczący sposób kształtuje rzeczywistość i jej odbiór. Wraz z rozwojem technologicznym sama informacja znacznie zyskała, i wciąż zyskuje, na wartości, będąc często uważaną za najcenniejsze dobro, czy towar. Nie sposób więc nie przyznać istotności badaniom prowadzonym w celu zrozumienia tego w jaki sposób komunikujemy się, a także w jaki sposób komunikacja kształtuje nasze postawy. Ostatecznie to właśnie na podstawie uzyskiwanych informacji (i sposobu, w który je uzyskujemy) budujemy wszelkie z posiadanych poglądów – komunikacja więc jest nie tylko nierozerwalnie związana z jednostkową codziennością, jest również decydującym faktorem w sferze publicznej, np. w polityce, ekonomii, zarządzaniu i innych.

Panel „Komunikacja społeczna” obejmować będzie wszelkie prace naukowe, które poruszają tematykę procesów porozumiewania się i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami oraz instytucjami, a więc np. przebiegu procesu komunikacji, barier komunikacyjnych, zasad skutecznej komunikacji, czy wykorzystywaniu w tych procesach środków perswazji i manipulacji. Proponujemy, aby nadesłane referaty dotyczyły komunikacji w sferze prywatnej czy publicznej, np. PR, CSR.