Media i nowe technologie

 

Wielopoziomowa i zróżnicowana relacja pomiędzy społeczeństwem, mediami oraz szeroko pojmowaną technologią stanowi jedno z najciekawszych pól badawczych współczesnej socjologii i nauk społecznych. Zarówno rozwój technologii, jak i przeobrażenia mediów, które za sobą pociąga, mają wymierny wpływ na różnorakie przemiany społeczne, szczególnie intensywnie zachodzące zwłaszcza w ostatnich latach. Stwierdzenie Marshalla McLuhana – „Medium is a message” wydaje się nie tracić na swej aktualności. Istotne jest także to, że nowe technologie – nie tylko komunikacyjne, ale też energetyczne (np. odnawialne źródła energii) okazują się mieć specyficzny wpływ na procesy komunikacyjne, m.in. poprzez wytworzenie nowych kanałów komunikacyjnych, zmiany w specyfice samego procesu komunikacyjnego czy też wytwarzanie nowych dyskursów – także tych dotyczących samej technologii.

Zagadnienia te mogą wiązać się z pytaniami, które mogą zadawać sobie badacze i badaczki społeczni, ale nie wyczerpują pól namysłu badawczego w triadzie, w której zazębiają się technologia, media i społeczeństwo. Interesujące wydaje się np. w jakiej relacji media społecznościowe, takie jak Facebook lub Twitter, pozostają wobec przejawów aktywności obywatelskich. Namysłowi można poddać również to, jakie zmiany, nowe technologie,  wywołują w życiu codziennym i procesie przekazywania informacji i tworzenia wiedzy. Wreszcie — można zadać sobie również pytanie o to, w jaki sposób przebiega współczesne tworzenie wizerunku, zarówno jednostki prywatnej, jak i osób publicznych. Intrygującym zagadnieniem pozostają także kwestie komunikacji wizualnej — fotospołeczeństwa, ikoniczności oraz roli obrazu we współczesnym społeczeństwie, w którym nierzadko rola słowa ulega pomniejszeniu na rzecz różnego rodzaju przedstawień w formie wizualnej.

Jeżeli w polu Waszych zainteresowań badawczych znajdują się szeroko pojmowane m.in. fotospołeczeństwo, relacje człowiek – maszyna, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, technologie we współczesnych społeczeństwach, czy też socjologiczny aspekt Internetu – z niecierpliwością czekamy na wyniki Waszych badań.