Rada naukowa

 

Rada Naukowa 10. Kongresu Młodej Socjologii

Dr hab. Grażyna Kubica-Heller
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
Politechnika Gdańska, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Dr hab. Dorota Hall, prof. IFiS PAN
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii i Organizacji Zarządzania

Dr hab. Anna Michalska, prof. UAM
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

Dr hab. Joanna Mizielińska
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii

Dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii

Dr hab. Jolanta Perek-Białas
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Dr hab. Kacper Pobłocki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Prof. dr hab. Krystyna Slany
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Dr hab. Aleksandra Wagner
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii