Rada naukowa

 

Rada Naukowa 9. Kongresu Młodej Socjologii

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki (UŁ w Łodzi)

Prof. dr hab. Marek Krajewski (UAM w Poznaniu)

Prof. dr hab. Janusz Mucha (AGH)

Prof. dr hab. Krystyna Slany (UJ)

Prof. UŚ dr hab.  Tomasz Nawrocki (UŚ w Katowicach)

Prof. UAM dr hab. Anna Michalska (UAM w Poznaniu)

Dr hab. Andrzej Bukowski (UJ)

Dr hab. Hubert Kaszyński (UJ)

Dr hab. Maciej Kowalewski (US w Szczecinie)

Dr hab. Beata Kowalska (UJ)

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (UJ)

Dr Aleksandra Wagner (UJ)

Dr Barbara Worek (UJ)