Rada programowa

 

Rada Programowa 9. Kongresu Młodej Socjologii

Prof. dr hab. Krystyna Slany (Instytut Socjologii UJ)

Dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ)

Dr hab. Beata Kowalska (Instytut Socjologii UJ)

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ)

Dr Barbara Worek (Instytut Socjologii UJ)