Rejestracja

 

Czynny udział w konferencji

Autorów referatów przyjętych do wygłoszenia prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł do 15 marca 2019 roku. Bardzo prosimy o terminowość – brak wpłaty do tego terminu oznacza rezygnację z udziału w konferencji, a opłaty dokonane po tym terminie nie będą zwracane. Numer konta oraz pozostałe dane do przelewu zostaną przesłane prelegentom drogą mailową do 1 marca 2019 roku.

Opłata konferencja za czynny udział (z referatem) w konferencji obejmuje:

  • materiały konferencyjne,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • przerwy kawowe.

Bierny udział w konferencji

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny. Bierni uczestnicy mogą brać udział zarówno w sesjach, jak i warsztatach konferencyjnych. Swój udział w sesjach prosimy zaznaczać na liście obecności przy stoliku rejestracyjnym. W przypadku warsztatów prosimy o rejestrację online – odpowiednie informacje dotyczące zapisów znajdują się w zakładce “Warsztaty”.

Potrzeby potwierdzenia udziału w sesjach lub warsztatach prosimy zgłaszać przy stole rejestracyjnym podczas Kongresu celem wystawienia właściwego zaświadczenia.