Rejestracja

 

Czynny udział w konferencji

Opłata konferencja za czynny udział (z referatem) w konferencji wynosi 30 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • przerwy kawowe,
  • uczestnictwo w sesjach konferencyjnych,
  • uczestnictwo w warsztatach konferencyjnych.

(AKTUALIZACJA!) Numer konta oraz pozostałe dane do przelewu zostaną przesłane prelegentom drogą mailową do 15 marca br.


Bierny udział w konferencji

Nie prowadzimy zapisów dla biernych uczestników.

Bierni uczestnicy mogą brać udział zarówno w sesjach, jak i warsztatach konferencyjnych. W przypadku warsztatów prosimy o rejestrację online – zapisy na warsztaty zostaną uruchomione po naborze abstraktów, odpowiednie informacje na temat zostaną wkrótce umieszczone w zakładce “Warsztaty”.  

Na prośbę uczestników istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia potwierdzającego bierny udział w sesjach i warsztatach konferencyjnych. Prośbę taką należy zgłaszać podczas konferencji przy stole rejestracyjnym.