Tematyka konferencji

 

Tematem przewodnim 9. Kongresu Młodej Socjologii jest ponowoczesność, którą charakteryzują między innymi takie zjawiska jak indywidualizm, konsumpcjonizm, globalizacja, glokalizacja, nowe formy życia wspólnotowego, nowe ruchy społeczne, wzrost nierówności społecznych, zróżnicowanie kulturowe i wiele, wiele innych.

Proponujemy na ponowoczesność spojrzeć z perspektywy  obszarów tematycznych:

  • Miasto i miejskość
  • Badania społeczne
  • Antropologia społeczna
  • Socjologia krytyczna
  • Nowe technologie
  • Gender studies
  • Praca socjalna

Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne obszary tematyczne.