Praca socjalna

Ryzyko w pracy socjalnej

Ryzyko towarzyszy człowiekowi w każdym niemal momencie jego życia – bez względu na miejsce, w jakim się znajduje i okoliczności, w jakich przychodzi mu działać. Stało się ono nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Niemiecki socjolog Ulrich Beck wskazał obszary, w których w sposób szczególny dostrzec można ryzyko – są to m. in.: ekologia, technologia, zdrowie. Ważne miejsce w jego rozważaniach zajmowało ryzyko społeczne – kategoria w sposób szczególny interesująca studentów i praktyków pracy socjalnej oraz osoby zaangażowane w szeroko rozumiane działania pomocowe. Ryzyko to związane z indywidualizacją społeczeństwa, osamotnieniem i bezradnością jednostki wobec wszechogarniających regulacji i norm prawnych, staje się wyzwaniem, przed którym przyjdzie nam stanąć w niedalekiej przyszłości. Jako przyszli pracownicy socjalni jesteśmy zmuszeni do konfrontacji z ryzykiem, sami niejednokrotnie je podejmując. Panel skoncentrowany będzie na próbie sformułowania odpowiedzi na kluczowe pytania: Czym są zachowania ryzykowne i kto jest ich kreatorem? Czy ryzyko można utożsamić z niebezpieczeństwem? Gdzie leży granica pomiędzy zaufaniem do drugiego człowieka, a koniecznością zabezpieczenia swojej nietykalności? Kto tak naprawdę ryzykuje w pracy socjalnej?

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych określiło pracę socjalną jako profesję wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie (empowerment) i wyzwalanie ludzi dla wzbogacenia ich dobrostanu. Uczestnicy panelu podjąć powinni refleksję nad rolami i zadaniami pracownika socjalnego we współczesnym świecie, w którym dostrzec można narastającą sferę problemów związanych z licznymi kwestiami społecznymi i zagrożeniami cywilizacyjnymi. Istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pomocowe, które ukierunkowane będą na niesienie wsparcia i pomocy, ale także na kooperację z innymi podmiotami oraz ciągły (samo)rozwój. Przed pracownikami systemu opieki i pomocy społecznej pojawiają się coraz to nowe wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Wystąpienia zgłaszane do panelu podjąć powinny refleksję nad pytaniami: Czym jest nowoczesna praca socjalna? Jak w dojrzały sposób odnosić się do wyzwań, wobec których stają pracownicy socjalni we współczesnym świecie? Na jakich wartościach opiera się nowoczesna praca socjalna? Jakie są podstawowe zobowiązania profesji? W jakich sytuacjach i jak dalece wkraczać powinien z interwencją pracownik socjalny? W końcu – ile wolności i swobody w podejmowaniu działań pomocowych mieć powinni sami beneficjenci systemu?