Uwaga!Pragniemy poinformować, że w związku z dużą liczbą wiadomości dotyczących terminu zamknięcia zgłoszeń przedłużamy możliwość wysyłania abstraktów do 31.03.2017 roku.

Decyzję podjęliśmy wspólnie, zdając sobie sprawę, że druga połowa stycznia i luty to intensywny czas sesji egzaminacyjnej. Mamy na uwadze cele, którymi kierujemy się przy tworzeniu Kongresu Młodej Socjologii, czyli wysoki poziom wystąpień, integracja i wymiana doświadczeń wśród młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych.