Warsztaty

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (nie tylko czynnych uczestników – referentów) do udziału w warsztatach 9. Kongresu Młodej Socjologii. Rejestracja na warsztaty (warunek uczestnictwa w warsztatach) będzie odbywać się w dniach 23.03 – 05.04.2018 r. za pośrednictwem poniższego formularza. W przypadku wypełnienia limitów wskazanych przez prowadzących, rejestracja może zakończyć się wcześniej.  Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w obu dniach Kongresu.

Kliknij poniżej, aby przejść do formularza rejestracyjnego.

1494108027_1

WARSZTATY ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH 9 KONGRESU MŁODEJ SOCJOLOGII:

MIASTO NA 100M2

 • Prowadzenie: Marta Smagacz-Poziemska (IS UJ), Karolina Perrin (MCN) i Beata Seweryn (MCN)
 • Opis warsztatów: Trudno jest opisać miasto jako fenomen społeczno-przestrzenny. Trudno jest odpowiedzieć na pytania, co oznacza miejskość, miejska wspólnota czy relacje tworzące się w miejskim środowisku. Jeszcze trudniejsze jest przetłumaczenie odkryć naukowych o mieście na język zrozumiały dla tych, którzy w mieście i miejskości są ‘zanurzeni’,  ale dotychczas nie poddawali swoich doświadczeń szczególnej refleksji. Takie zadanie postawimy sobie podczas warsztatów. Będziemy pracować nad sposobami  przedstawienia istoty współczesnego miasta na potrzeby ekspozycji stałej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie, której tematem głównym jest człowiek w relacjach. Publiczność wystawy w głównej mierze będą stanowić Małopolskie dzieci i młodzież. Koncepcja programowa instytucji zakłada interdyscyplinarność centrum nauki, w którym prezentowane będą wszystkie dziedziny nauk, także nauki społeczne. Jak problematyką miasta w epoce globalizacji zainteresować osoby w różnym wieku, różnej płci, pochodzące z różnych środowisk? Jakim językiem słów, przedmiotów, wielozmysłowych bodźców pobudzać do refleksji o sytuacji człowieka i wspólnoty w mieście, o uwikłaniach miasta w lokalne i globalne konteksty, o wartościach, które stanowią kulturowe fundamenty miejskiego społeczeństwa? Warsztaty są współorganizowane z Małopolskim Centrum Nauki w Krakowie i będą współprowadzone przez członkinie zespołu odpowiedzialnego za realizację MCN. Naszą intencją jest zasilenie pomysłami powstającej instytucji, dlatego uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą proszeni o podpisanie zgód na wykorzystanie pomysłów w dalszych pracach koncepcyjnych MCN.
 • Limit uczestników: Minimalna liczba uczestników/uczestniczek (niezbędna do uruchomienia warsztatów): 12; maksymalna liczba uczestników/uczestniczek: 20

CZERPIĄC Z DOŚWIADCZENIA

 • Prowadzenie: Hubert Kaszyński (IS UJ), Anna Ocimek (IS UJ)
 • Opisów warsztatów: Zadaniem uczestników warsztatu będzie podjęcie dyskusji nad kluczowymi aspektami kształcenia pracowników socjalnych opartego na idei grounded education. Szczególną formą edukacji przygotowującej studentów do działania na rzecz ochrony wartości wpisanych w Globalnej Definicji Pracy Socjalnej, jest oparcie się na fundamencie doświadczenia własnego studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, co rozumiane być powinno jako gwarancja dostępu do wiedzy wywiedzionej z indywidualnych doświadczeń skrzywdzenia i społecznego braku uznania – rozumianego bardzo szeroko, jako doświadczenie osób borykających się z konsekwencjami różnych form krzywdy: instytucjonalnej, seksualnej, wynikającej z relacji interpersonalnych, związanej z kryzysem uchodźctwa, czy przemocą.
 • Limit uczestników: 15 osób

CZY W BADANIACH SPOŁECZNYCH DA SIĘ NIE KŁAMAĆ?

 • Prowadzenie: Prof. dr hab. Janusz Mucha (AGH)
 • Opis warsztatów: Od kilkudziesięciu lat etyka jest ważnym, wewnętrznym aspektem wszelkich naukowych badań żywych istot. W naukach społecznych jest tak, jak się wydaje, co najmniej od czasu postmodernizmu. W Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” przedrukowała w roku 1997 kodeks etyczny Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (por. http://bazhum.pl/bib/article/35783/). Wiemy więc, że badania należy prowadzić w sposób etyczny. Ale co to znaczy? Czy da się prowadzić je w sposób jednoznacznie i oczywiście etyczny? Na przykład, czy da się prowadzić badania tak, aby nie kłamać? Zajęcia warsztatowe KMS, zatytułowane „Czy w badaniach społecznych da się nie kłamać?”, przypomną dwa teksty dotyczące tego ważnego zagadnienia, a potem zaprezentują projekty badawcze uczestników z punktu widzenia tego, na ile zdaniem ich autorów wikłają się one w kwestie etyczne i na ile możliwe jest etyczne przeprowadzenie ich badań. Uczestnicy w grupach przedyskutują te kwestie związane z prowadzeniem badań, demaskując możliwe sytuacje zakłamujące badania oraz ich wyniki.
 • Limit uczestników: 15 osób

BARBARZYŃCA W PAŃSTWIE ŚRODKA –  O SZTUCE KOMUNIKACJI Z CHIŃCZYKAMI

 • Prowadzenie: Mgr Natalia Ożegalska (IS UJ)
 • Opis warsztatów: Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które interesują zagadnienia komunikacji w środowisku międzykulturowym. Jeśli myślisz o wyjeździe na studia do Chin (lub innego kraju tzw. Dalekiego Wschodu), marzysz o lub planujesz podróż w tym regionie świata, jesteś chętny na współpracę lub już współpracujesz z Chińczykami, jesteś ciekawy tego kraju, jego mieszkańców i kultury, to te warsztaty są dla Ciebie. Postaram się w inspirujący sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem opartym na dwuletnich studiach w Państwie Środka, studiowaniu razem z Azjatami oraz moją wieloletnią współpracą z Chińczykami. W 90 minut na pewno nie wyczerpiemy całego tematu, ale na pewno też nie zmarnujemy wspólnie spędzonego czasu! Celem warsztatów jest  zapoznanie się z problematyką komunikowania w środowisku międzykulturowym na przykładzie Chin oraz uzyskanie podstawowej wiedzy na temat różnic kulturowych pomiędzy przedstawicielami Chin i kultur zachodnich. Formuła warsztatów: interaktywna forma zajęć, omówienie case studies, scenki sytuacyjne.
 • Limit uczestników: 8-10 osób