Antropologia społeczna

  •  ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA: Badacz w terenie – kwestie etyczne i nie tylko

Termin: 19 maja 2017 (piątek) godz. 15.50 – 17.50

Prowadzący: Dr hab. Marcin Lubaś (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Badania terenowe są nierozłącznym elementem antropologii. Badacz/badaczka wybierając się w teren, staje się częścią rzeczywistości, którą eksploruje. Podczas warsztatów podejmiemy próbę zastanowienia się nad tym, jaką postawę powinien przyjąć badacz/badaczka w terenie. Skoncentrujemy się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co badacz powinien wiedzieć oraz jak powinien się zachować w sytuacjach kryzysowych. Podejmiemy dyskusję nad fundamentalnym zagadnieniem, na ile badacz-antropolog może ingerować w badaną społeczność.

  • ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA: Czy antropologia tworzy fikcję? Kim jest autor w poznaniu antropologicznym?

Termin: 20 maja 2017 (sobota) godz. 10.00 – 12.00

Prowadzący: Dr hab. Marcin Lubaś (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Tekst jako finalny produkt pracy antropologa/antropolożki, przedstawia pewien rys badanej społeczności. Podczas warsztatów podejmiemy dyskusję o istotności tekstu oraz tego, jak tekst ma się do rzeczywistości. Uczestnicy spotkania staną przed wyzwaniem sformułowania odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać proces powstawania tekstu antropologicznego oraz czym on finalnie jest.

DR HAB. MARCIN LUBAŚ – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, antropolog społeczny. Prowadził badania terenowe dotyczące granic społecznych i stosunków międzyreligijnych na Bałkanach. Zajmuje się problematyką granic społecznych, synkretyzmu religijnego, polityk wielokulturowości i trans-kulturowości, a także teorią zmian kulturowych i epistemologią nauk społecznych. Publikował też prace na temat pamięci społecznej, społecznej organizacji przestrzeni, procesów re-tradycjonalizacji, metodologii i etyki badań terenowych.   Prowadzi wykłady na temat współczesnej teorii antropologicznej. Autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów m.in. z zakresu antropologii i etnografii Macedonii.