Praca socjalna

  • PRACA SOCJALNA: Osoba – rodzina – wspólnota. Aktualne wyzwania w kształceniu do pracy socjalnej

Termin: 20 maja 2017 (sobota) godz. 10.00 – 12.00

Prowadzący: Dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Zadaniem uczestników spotkania będzie podjęcie dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami w kształceniu do pracy socjalnej. Warsztat skoncentrowany będzie wokół pytania o pożądany kształt nowoczesnego systemu edukacji studentów pracy socjalnej oraz kwestii odpowiedzialności adeptów sztuki wobec Osoby, rodziny, wspólnoty. Uczestnicy będą proszeni o aktywne włączenie się w pracę grupową oraz dyskusję również poprzez przedstawienie własnych opinii i doświadczeń związanych z systemem kształcenia oraz funkcjonowaniem instytucji integracji i pomocy społecznej.

DR HAB. HUBERT KASZYŃSKI – Jest socjologiem i pracownikiem socjalnym, adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej, aktualnie pełni funkcję kierownika studiów na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ. Zaangażowany w terapię społeczną na rzecz osób chorujących psychicznie. Od 1997 współpracownik Powiatowego, a następnie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, założyciel i członek Zarządu Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autor publikacji z zakresu socjologicznej pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Pełni funkcję doradcy ds. profesjonalizacji pracy socjalnej w Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.