Socjologia krytyczna

  • SOCJOLOGIA KRYTYCZNA: Wielkie Debaty Transformacji

 Termin: 20 maja 2017 (sobota) godz. 10.00 – 12.00

Prowadzący: Dr hab. Beata Kowalska (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Warsztaty będą mieć charakter serii mini-debat, które będą dotyczyć kwestii ważnych dla opinii publicznej okresu zmiany, w tym prywatyzacji, praw reprodukcyjnych, czy aktywności politycznej młodych ludzi. Zaczątek do dyskusji będą stanowić krótkie odczyty esejów sporządzonych przez studentów w ramach kursu dr hab. Beaty Kowalskiej „Wielkie Debaty Polskiej Transformacji” (eseje nie mają charakteru referatów). Zapraszamy wszystkich, dla których krytyczne podejście do znaczących społecznie problemów przeszłości jest podstawą myślenia o jutrze.

DR HAB. BEATA KOWALSKA – Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych w ostatnich latach był muzułmański feminizm i sytuacja kobiet w krajach Bliskiego Wschodu. Temat ten pozwalał połączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Porowadzi kursy z dziedziny studiów rozwojowych, jak i studiów genderowych. Została wyróżniona najważniejszą nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za dydaktykę – Pro Arte Docendi. Najważniejsze stypendia i wykłady zagraniczne: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.